წიგნის დახურვაKabbalah For Beginners
წყარო:ml_kabbalah_for_beginners.html
დოკუმენტის ნახვაAcknowledgments
დოკუმენტის ნახვაContents
დოკუმენტის ნახვაAbout the Book
დოკუმენტის ნახვაIntroduction
დოკუმენტის ნახვაChapter 1. What is Kabbalah?
დოკუმენტის ნახვაChapter 2. Why Study Kabbalah?
დოკუმენტის ნახვაChapter 3. Who is a Kabbalist?
დოკუმენტის ნახვაChapter 4. The History of Kabbalah and The Zohar
დოკუმენტის ნახვაChapter 5. Who Can Study Kabbalah?
დოკუმენტის ნახვაChapter 6. How To Study Kabbalah?
დოკუმენტის ნახვაChapter 7. Spirituality and Kabbalah
დოკუმენტის ნახვაChapter 8. Reincarnation and Kabbalah
დოკუმენტის ნახვაChapter 9. The Language of Kabbalists: Branches
დოკუმენტის ნახვაChapter 10. Sensing Reality through Kabbalah
დოკუმენტის ნახვაChapter 11. Kabbalistic Music
დოკუმენტის ნახვაChapter 12. FAQs About Kabbalah
დოკუმენტის ნახვაAbout Bnei Baruch

Chapter 11. Kabbalistic Music

Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), author of the Sulam commentary of The Zohar, expressed his spiritual feelings through the words of his numerous published writings. Among them he wrote songs and composed melodies based on these spiritual feelings.

The music itself is based on the way a person feels in the spiritual world. What is so special about the music is that everyone can understand it, even if he has not reached the composer's spiritual level. Listening to the Baal HaSulam's music, as conveyed by his son Rabbi Baruch Ashlag, we have the opportunity to experience the spiritual sentiments of these prominent Kabbalists.

The Kabbalist achieves two polarized stages in spiritualism: agony, as a result of drifting away from the Creator, and delight, as a result of getting closer to Him. The feeling of drifting away from the Creator produces sad music, expressed by a prayer appealing for closeness. The feeling of closeness to the Creator produces joyous music, expressed by a thanksgiving prayer.

Therefore, we hear and feel two distinct moods in the music: longing and desire for unification when drifting away, and love and happiness when discovering unification. The two moods together express the Kabbalist's unification with the Creator.

The music bathes the listener in a wondrous light. We do not need to know anything about it before listening to it, since it is wordless. Yet its effect on our hearts is direct and swift. Hearing it over and over again is a special experience.

The notes are composed in adherence to Kabbalistic rules. The notes are chosen according to the way man's soul is built. The listener feels them penetrating deep within his soul, unobstructed. This happens because of the direct connection between our souls and the roots of the notes.

In 1996, 1998, and 2000, three CDs of the Baal HaSulam's and Rabash's music were recorded and published. The melodies are presented as Rabbi Michael Laitman heard them from his rabbi, Rabbi Baruch Ashlag, eldest son and follower of the ways of Baal HaSulam.

წინა განყოფილება შემდეგი განყოფილებაRambler's 

Top100 Rambler's Top100 UNESCO Libraries Portal