წიგნის დახურვაKabbalah For Beginners
წყარო:ml_kabbalah_for_beginners.html
დოკუმენტის ნახვაAcknowledgments
დოკუმენტის ნახვაContents
დოკუმენტის ნახვაAbout the Book
დოკუმენტის ნახვაIntroduction
დოკუმენტის ნახვაChapter 1. What is Kabbalah?
დოკუმენტის ნახვაChapter 2. Why Study Kabbalah?
დოკუმენტის ნახვაChapter 3. Who is a Kabbalist?
დოკუმენტის ნახვაChapter 4. The History of Kabbalah and The Zohar
დოკუმენტის ნახვაChapter 5. Who Can Study Kabbalah?
დოკუმენტის ნახვაChapter 6. How To Study Kabbalah?
დოკუმენტის ნახვაChapter 7. Spirituality and Kabbalah
დოკუმენტის ნახვაChapter 8. Reincarnation and Kabbalah
დოკუმენტის ნახვაChapter 9. The Language of Kabbalists: Branches
დოკუმენტის ნახვაChapter 10. Sensing Reality through Kabbalah
დოკუმენტის ნახვაChapter 11. Kabbalistic Music
დოკუმენტის ნახვაChapter 12. FAQs About Kabbalah
დოკუმენტის ნახვაAbout Bnei Baruch

Chapter 7. Spirituality and Kabbalah

Man is incapable of making a move without there being some advantage in it for him. In order to act, he must first see how he may gain from it. This gain serves as the fuel that gets him moving. The fuel is either the immediate or future gain he envisages. If a person does not feel there is any profit, he will immediately halt his actions. That is because man cannot exist without feeling he will gain something.

The Kabbalah teaches man how to receive. In order to attain spirituality a person must expand his will to receive. He must expand his will to absorb all worlds, including this one. This is the purpose for which he was created. It is not necessary to become a monk or ascetic, or steer away from life. On the contrary, Kabbalah obliges man to marry, bear children and work and live a full life. Nothing has to be given up; everything was created for a reason, and man need not withdraw from life.

When a person begins to study Kabbalah, he may have no spiritual feelings, and therefore he embarks on the learning process with the aid of his intellect. We are supposed to open our heart through our intellect. When the heart develops, we feel what is right and what is not, and are naturally drawn to the right decisions and actions.

The Kabbalists begin by teaching spirituality in small doses, to allow the students to expand their will to receive more light, more awareness, more spiritual feeling. Increased will brings with it a greater depth, understanding and attainment. A person then reaches the highest level of spirituality he can attain, to the roots of his soul.

წინა განყოფილება შემდეგი განყოფილებაRambler's 

Top100 Rambler's Top100 UNESCO Libraries Portal